Sąd Metropolitalny Warszawski

Sąd Metropolitalny Warszawski stanowi pierwszą instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej i Ordynariatu Polowego.

stanowi pierwszą instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej i Ordynariatu Polowego.

Sąd jest właściwym dla wiernych obrządków wschodnich, których ordynariuszem jest Arcybiskup Warszawski. Zatem Sąd Metropolitalny Warszawski rozpatruje sprawy dotyczące małżeństw, które zostały zawarte na terenie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej bądź któraś ze stron lub obie strony zamieszkują na terenie naszej archidiecezjilub Diecezji Warszawsko-Praskiej albo przynależą do Ordynariatu Polowego.

Sąd Metropolitalny Warszawski jest trybunałem drugiej instancji dla Archidiecezji Lubelskiej, Archidiecezji Łódzkiej, Diecezji Płockiej, Archidiecezji Poznańskiej i Diecezji Radomskiej.

Sądem II Instancji dla Sądu Metropolitalnego Warszawskiego jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.

W dniach 27 – 31 grudnia 2021 r. Sąd jest nieczynny.

Komunikat

W związku z trwającą pandemią koronawirusa przypomina się o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym minimalnej odległości 2 m pomiędzy osobami podczas przebywania na terenie Sądu.

Na korytarzu i w poczekalni Sądu może przebywać maksymalnie 6 osób.

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w miejscu pracy niemożliwy jest udział adwokata w przesłuchaniu.

Osobom będącym na kwarantannie bądź mającym w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną wirusem COVID-19 jak również osobom z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności, nadmierna potliwość, ból mięśni) zabrania się wstępu i przebywania na terenie Sądu. W przypadku niemożności stawienia się w sądzie z w/w powodów lub z powodu obawy przed zakażeniem koronawirusem należy o tym telefonicznie poinformować kancelarię Sądu, w przeciwnym razie nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

Termin zapoznania się z aktami w ramach ich publikacji należy uprzednio ustalić telefonicznie z kancelarią Sądu – nr tel. (22) 522 84 40.

Stolica Apostolska
Archidiecezja Warszawska
Episkopat Polski