Zwracając się do sądu o zbadanie nieważności małżeństwa nie wystarczy tylko ogólnie wskazać przedmiot procesu, czyli poprosić o zbadanie nieważności konkretnego małżeństwa. Należy również podać podstawy prawne ewentualnej nieważności małżeństwa. Inaczej mówiąc z jakiej przyczyny, na podstawie jakiego przepisu prawnego strona powodowa lub pozwana uważa, że jej małżeństwo nie zostało ważnie zawarte. Te motywy prawne nazywane są tytułami nieważności małżeństwa.

Poniżej znajduje się przykładowa lista często spotykanych w procesach kościelnych tytułów nieważności małżeństwa.

 • Niezdolność mężczyzny do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (1095 p. 3 KPK)

 • Niezdolność kobiety do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej (1095 p. 3 KPK)

 • Wykluczenie potomstwa przez mężczyznę (kan. 1101 § 2 KPK)

 • Wykluczenie potomstwa przez kobietę (kan. 1101 § 2 KPK)

 • Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa przez mężczyznę (kan. 1101 § 2 KPK)

 • Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa przez kobietę (kan. 1101 § 2 KPK)

 • Wykluczenie jedności małżeństwa przez mężczyznę (kan. 1101 § 2 KPK)

 • Wykluczenie jedności małżeństwa przez kobietę (kan. 1101 § 2 KPK)

 • Symulacja całkowita zgody małżeńskiej po stronie mężczyzny (kan. 1101 § 2 KPK)

 • Symulacja całkowita zgody małżeńskiej po stronie kobiety (kan. 1101 § 2 KPK)

 • Poważny brak rozeznania oceniającego mężczyzny co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych (kan. 1095 p. 2 KPK)

 • Poważny brak rozeznania oceniającego kobiety co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych (kan. 1095 p. 2 KPK)

 • Przymus lub bojaźń po stronie mężczyzny (kan. 1103 KPK)

 • Przymus lub bojaźń po stronie kobiety (kan. 1103 KPK)

 • Podstępne wprowadzenie w błąd przez mężczyznę (kan. 1098 KPK)

 • Podstępne wprowadzenie w błąd przez kobietę (kan. 1098 KPK)

 • Błąd mężczyzny co do istotnego przymiotu kobiety wprost i bezpośrednio zamierzonego (kan. 1097 § 2 KPK)

 • Błąd kobiety co do istotnego przymiotu mężczyzny wprost i bezpośrednio zamierzonego (kan. 1097 § 2 KPK)

 • Impotencja po stronie mężczyzny (kan. 1084 § 1 KPK)

 • Impotencja po stronie kobiety (kan. 1084 § 1 KPK)

 • Brak wystarczającego używania rozumu po stronie mężczyzny (kan. 1095 n. 1 KPK)

 • Brak wystarczającego używania rozumu po stronie kobiety (kan. 1095 n. 1 KPK)

Dodaj komentarz