Kancelaria sądu

czynna jest

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00

w sobotę od godz. 9.00 do godz. 13.00