Sąd Metropolitalny Warszawski

ul. Nowogrodzka 49

00-695 Warszawa

 

 

 

tel. (22) 628 53 06, (22) 522 84 40

fax. (22) 629 07 51