Pracownicy Sądu:

 

Oficjał:

Ksiądz dr Jarosław Kośla

 

Wiceoficjał:

Ksiądz dr Marian Rola

 

Kierownik Kancelarii Sądu:

Ksiądz mgr lic. Jarosław Wasielewski

 

Sędziowie:

Ksiądz dr Zbigniew Badowski

Ksiądz mgr lic. Leon Firlej

Ksiądz mgr lic. Henryk Kleps

Ksiądz dr Krzysztof Kosk

Ksiądz mgr lic. Zygfryd Landowski

Ksiądz mgr lic. Andrzej Łaguna

Ksiądz dr Mieczysław Łucyk

Ksiądz dr Marek Makowski

Ksiądz dr Dariusz Szczepaniuk

Ksiądz dr Jan Szubka

Ksiądz dr Jan Tondera

Ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Ksiądz dr Jacek Wiliński

 

Audytorzy:

Pani mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek

Pani mgr Marta Czerko

Pani mgr Teresa Fijałek

Ksiądz mgr lic. Moisés Marín Pérez

Ksiądz mgr lic. Piotr Markiewicz

Ksiądz mgr lic. Jarosław Młot

Ksiądz mgr Zbigniew Samboroski

Ksiądz mgr Damian Skiba

Pani dr Kinga Szymańska

Ksiądz mgr lic. Michał Turkowski

Ksiądz mgr lic. Jarosław Wasielewski

 

Promotor Sprawiedliwości:

Ojciec dr Gabriel Bartoszewski OFMCap

 

Obrońcy Węzła Małżeńskiego:

Pani mgr lic. Aleksandra Czapnik-Leśniewska

Ksiądz mgr lic. Marek Iwański

Ksiądz dr Rafał Kamiński, CSMA

Ksiądz mgr lic. Moisés Marín Pérez

Ksiądz mgr lic. Krzysztof Rodzik, MS

Siostra dr Emmanuela Sikorska, CSDS

 

Notariusze:

Pani mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek

Pani mgr Teresa Fijałek

Ksiądz mgr lic. Piotr Markiewicz

Ksiądz mgr lic. Jarosław Młot

Pani mgr lic. Ewa Podbielska-Wilczyńska

Ksiądz mgr Zbigniew Samboroski

Ksiądz mgr Damian Skiba

Pani dr Kinga Szymańska

Ksiądz mgr lic. Michał Turkowski

 

Pracownicy Kancelarii Sądu:

Siostra mgr Angelika Furmańska, służebniczka wielkopolska

Siostra Domicjana Nawrocka, służebniczka wielkopolska

Siostra Amandyna Sankowska, służebniczka wielkopolska

Pan Mateusz Kokora