Skarga powodowa

 

Kan. 1501 - Sędzia nie może rozpoznawać żadnej sprawy, jeżeli ten, kto jest zainteresowany, albo rzecznik sprawiedliwości nie przedstawi prośby zgodnie z przepisami kanonów.

 

Kan. 1502 - Kto chce kogoś pozwać, musi przedłożyć właściwemu sędziemu skargę powodową, w której przedstawi przedmiot sporu i wyrazi prośbę o posługę sędziego.

 

Kan. 1504 - Skarga, przez którą zaczyna się spór, winna:

1° wyrażać wobec jakiego sędziego sprawa jest wnoszona, czego się żąda i od kogo;

2° wskazywać, na jakim uprawnieniu opiera się powód i przynajmniej ogólnie fakty i dowody na poparcie roszczeń;

3° być podpisana przez powoda lub jego pełnomocnika, ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku jak również miejsca zamieszkania powoda lub jego pełnomocnika albo miejsca pobytu oznaczonego przez nich dla odbierania akt;

4° wskazywać stałe lub tymczasowe zamieszkanie strony pozwanej.

 

Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy złożyć w poradni prawnej naszego sądu dwa egzemplarze poprawnie zredagowanej skargi powodowej (zawierającej nie więcej niż 5 stron), świadectwo ślubu kościelnego, wyrok rozwodowy oraz wypełniony kwestionariusz sądowy (format PDF), który można pobrać z niniejszej strony.

 

Kwestionariusz jest interaktywnym formularzem zapisanym w formacie pliku PDF i można go wypełnić za pomocą komputera (zalecane) lub pismem odręcznym. Aby wypełnić formularz przy pomocy komputera należy skorzystać z programu do odczytu plików w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader (wersja 10.1.9 lub wyższej) dostępny nieodpłatnie na stronie firmy http://get.adobe.com/reader/

Przeglądarki internetowe, takie jak np. Mozilla FireFox, Google Chrome i Microsoft Edge (przeglądarka dla systemu Windows 10) używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne (np. mogą wystąpić problemy z polskimi znakami). Aby poprawnie wyświetlać interaktywny formularz kwestionariusza, wymagane jest zapisanie danego formularza na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego dokumentu bezpośrednio w programie Adobe Acrobat Reader.

 

Wzór skargi powodowej

 

Kwestionariusz sądowy (format PDF)