Sąd Metropolitalny Warszawski

ul. Nowogrodzka 49

00-695 Warszawa

 

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce

Sąd pozostaje zamknięty do odwołania

Dyżur telefoniczny kancelaria sądu pełni w godz. 10.00 – 14.00.

 

Sąd Metropolitalny Warszawski stanowi pierwszą instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej i Ordynariatu Polowego. Sąd jest właściwym dla wiernych obrządków wschodnich, których ordynariuszem jest Arcybiskup Warszawski.

Zatem Sąd Metropolitalny Warszawski rozpatruje sprawy dotyczące małżeństw, które zostały zawarte na terenie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej bądź któraś ze stron lub obie strony zamieszkują na terenie naszej archidiecezji lub Diecezji Warszawsko-Praskiej albo przynależą do Ordynariatu Polowego.

Sąd Metropolitalny Warszawski jest trybunałem drugiej instancji dla Archidiecezji Lubelskiej, Archidiecezji Łódzkiej, Diecezji Płockiej, Archidiecezji Poznańskiej i Diecezji Radomskiej.

Sądem II Instancji dla Sądu Metropolitalnego Warszawskiego jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.