Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem http://trybunal.mkw.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Sąd Metropolitalny Warszawski, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

3. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie.

4. Użytkownik Serwisu korzystający z adresów e-mail lub formularzy udostępnionych za pośrednictwem Serwisu dobrowolnie przekazuje swoje dane (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub inne dobrowolnie podane dane w formularzu lub przesłanej wiadomości) oraz zgadza się na przetwarzanie tych danych. Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

Udostępniona przez Serwis funkcjonalność rezerwacji spotkania korzysta z usługi i witryny internetowej firmy YouCanBookMe Limited zarejestrowanej w Anglii i Walii. Korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności rezerwacji spotkania jest równoważne z akceptacją Terms and Conditions oraz Privacy and Data Protection Policy tej firmy.

Przy obsłudze korespondencji mailowej przesłanej na adresy mailowe podane w serwisie wykorzystywana jest usługa firmy Streak (Szczegółowe informacje: Streak’s Terms of Service oraz Streak’s Privacy Policy).

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika będą wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub prośbę skierowane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania lub ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora w postaci archiwizacji danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich usunięcia.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Kościelnego Inspektora Danych Osobowych.

Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych osób trzecich. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. Każdy z dostawców określa własne zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym Operator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa jest zalecane, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników dane w formularzach lub przesłanych wiadomościach, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z jakiej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.