Pracownicy

OFICJAŁ

Ksiądz dr Jarosław Kośla

WICEOFICJAŁ

Ksiądz mgr lic. Marek Iwański

KIEROWNIK KANCELARII SĄDU

Ksiądz mgr lic. Jarosław Wasielewski

SĘDZIOWIE:

Ksiądz dr Zbigniew Badowski

Ksiądz mgr lic. Leon Firlej

Ksiądz dr Rafał Kamiński, CSMA

Ksiądz mgr lic. Henryk Kleps

Ksiądz dr Krzysztof Kosk

Ksiądz mgr lic. Zygfryd Landowski

Ksiądz dr Moisés Marín Pérez

Ksiądz mgr lic. Jarosław Młot

Ksiądz mgr lic. Krzysztof Rodzik, MS

Ksiądz dr Dariusz Szczepaniuk

Ksiądz dr Jan Tondera

Ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Ksiądz dr Jacek Wiliński

AUDYTORZY:

Pani mgr Teresa Fijałek

Ksiądz mgr lic. Piotr Marchalewski

Ksiądz mgr lic. Piotr Markiewicz

Pani mgr lic. Ewa Podbielska-Wilczyńska

Ksiądz mgr lic. Damian Skiba

Ksiądz mgr lic. Dariusz Tubacki

NOTARIUSZE:

Pani mgr Teresa Fijałek

Pan Mateusz Kokora

Ksiądz mgr lic. Piotr Marchalewski

Ksiądz mgr lic. Piotr Markiewicz

Pani mgr lic. Ewa Podbielska-Wilczyńska

Ksiądz mgr lic. Damian Skiba

Ksiądz mgr lic. Dariusz Tubacki

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI:

Ks. mgr lic. Henryk Kleps

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO:

Pani mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek

Pani mgr lic. Aleksandra Czapnik-Leśniewska

Siostra dr Emmanuela Sikorska, CSDS

Ksiądz mgr lic. Bartosz Skawiński

Ksiądz dr Łukasz Szkarłat

PRACOWNICY KANCELARII SĄDU:

Siostra mgr Angelika Furmańska, służebniczka wielkopolska

Siostra Romualda Krzemińska, służebniczka wielkopolska