Kancelaria sądu czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
w sobotę od godz. 9.00 do godz. 13.00

Kontakt

Sąd Metropolitalny Warszawski

ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa

phone (1)

tel. (22) 628 53 06, (22) 522 84 40
fax. (22) 629 07 51