Konsultacje indywidualne

Indywidualna konsultacja prawna prowadzona jest w ramach działalności Poradni prawnej przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim i obejmuje porady prawne w zakresie prowadzenia kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w tym w szczególności:

  • doradztwo w zakresie możliwości i zasadności prowadzenia postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa w konkretnym przypadku;
  • weryfikowanie poprawności sporządzonej skargi powodowej i wymaganych załączników;
  • udzielanie informacji na temat przebiegu procesu kościelnego;
  • udzielanie informacji na temat możliwości podjęcia czynności procesowych.
    pomoc w zredagowaniu pism procesowych;

Konsultacje w formie zdalnej

W związku z trwającą pandemią koronawirusa uruchomiono konsultacje w formie zdalnej (wideorozmowa przez Internet lub rozmowa telefoniczna). Konsultację w formie wideorozmowy przez Internet można przeprowadzić przy pomocy urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, mikrofonu oraz kamerki (np. komputer osobisty, laptop, telefon komórkowy lub tablet). Natomiast konsultację w formie rozmowy telefonicznej można przeprowadzić za pośrednictwem tradycyjnego połączenia telefonicznego.

 

Aby skorzystać z konsultacji zdalnej, należy dokonać rezerwacji. Osoba, która dokona rezerwacji, otrzyma maila zawierającego potwierdzenie rezerwacji oraz dane potrzebne do nawiązania połączenia. Dowiedz się więcej.

Rezerwacja konsultacji zdalnej

Aby sprawdzić dostępne terminy i umówić konsultację kliknij przycisk poniżej

Konsultacje w siedzibie sądu

Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji w formie spotkania w siedzibie sądu. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy konsultacji powinny mieć na uwadze, że podczas wizyty w siedzibie sądu należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych oraz liczyć się ze znacznymi ograniczeniami. Informacje na temat aktualne obowiązujących obostrzeń można uzyskać na stronie internetowej sądu  https://trybunal.mkw.pl/.

Z powyższych przyczyn ilość osób, które mogą skorzystać z tej formy konsultacji jest ograniczona. Nie ma możliwości wcześniejszego rezerwowania konsultacji przeprowadzanych w siedzibie sądu.

Terminy konsultacji w siedzibie sądu:

  • Poniedziałek godz. 10:00 – 13:00
  • Piątek w godz. 10:00 – 13:00

Opłaty za konsultację

Wszystkie porady w Poradni prawnej przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim udzielane są bezpłatnie.
Osoby które chciałyby wesprzeć funkcjonowanie poradni mogą przekazać dobrowolną ofiarę. Mogą to również uczynić wpłacając datek na konto bankowe sądu, wpisując w tytule przelewu „Poradnia”.
Numer konta bankowego Sądu Metropolitalnego Warszawskiego:
Alior Bank: 05 2490 0005 0000 4530 1889 6659