Poradnia
Prawna

W ramach swojej działalności Poradnia Sądowa udziela nieodpłatnej konsultacji prawnej osobom prowadzącym proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz osobom przygotowującym się do prowadzenia takiego procesu.

Z racji okresu urlopowego od 14 do 31 lipca oraz 11 i 14 sierpnia 2023 r. konsultacji indywidualnych w siedzibie sądu nie będzie.

Indywidualna konsultacja prawna prowadzona jest w ramach działalności Poradni prawnej przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim i obejmuje porady prawne w zakresie prowadzenia kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Opłaty za konsultacje

Wszystkie porady w Poradni prawnej przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim udzielane są bezpłatnie.
Osoby, które chciałyby wesprzeć funkcjonowanie poradni mogą przekazać dobrowolną ofiarę. Mogą to również uczynić
wpłacając datek na konto bankowe sądu, wpisując w tytule przelewu „Poradnia”.

Numer konta bankowego
Sądu Metropolitalnego Warszawskiego:
Alior Bank: 05 2490 0005 0000 4530 1889 6659

Wzory dokumentów można pobrać tutaj.

Poradnik

Zwracając się do sądu o zbadanie nieważności małżeństwa nie wystarczy tylko ogólnie wskazać przedmiot procesu, czyli poprosić o zbadanie nieważności małżeństwa oraz określić, o które małżeństwo chodzi. Należy również podać podstawy prawne ewentualnej nieważności małżeństwa.

Szerszy opis zagadnienia znajduje się w artykule:

„Tytuły nieważności małżeństwa”

Obowiązkiem strony powodowej jest podanie adresu zamieszkania strony pozwanej, aby sąd kościelny mógł zgodnie z wymogami prawa poinformować stronę pozwaną o toczącym się procesie.  W wyjątkowych sytuacjach, pomimo podjętych starań, strona powodowa może nie być w stanie ustalić miejsca pobytu strony pozwanej.

Szerszy opis zagadnienia znajduje się w artykule:

„Uzyskiwanie danych z rejestru PESEL”

Kontakt

Poradnia prawna
Sąd Metropolitalny
Warszawski

ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
(I piętro budynku)