Skarga powodowa

Kan. 1501 – Sędzia nie może rozpoznawać żadnej sprawy, jeżeli ten, kto jest zainteresowany, albo rzecznik sprawiedliwości nie przedstawi prośby zgodnie z przepisami kanonów.

Kan. 1502 – Kto chce kogoś pozwać, musi przedłożyć właściwemu sędziemu skargę powodową, w której przedstawi przedmiot sporu i wyrazi prośbę o posługę sędziego.

Kan. 1504 – Skarga, przez którą zaczyna się spór, winna:

wyrażać wobec jakiego sędziego sprawa jest wnoszona, czego się żąda i od kogo;

wskazywać, na jakim uprawnieniu opiera się powód i przynajmniej ogólnie fakty i dowody na poparcie roszczeń;

być podpisana przez powoda lub jego pełnomocnika, ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku jak również miejsca zamieszkania powoda lub jego pełnomocnika albo miejsca pobytu oznaczonego przez nich dla odbierania akt;

wskazywać stałe lub tymczasowe zamieszkanie strony pozwanej.

Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy złożyć w poradni prawnej naszego sądu dwa egzemplarze poprawnie zredagowanej skargi powodowej (zawierającej nie więcej niż 5 stron), świadectwo ślubu kościelnego, wyrok rozwodowy oraz wypełniony kwestionariusz sądowy (format PDF), który można pobrać z niniejszej strony.

 

Wzór skargi powodowej oraz kwestionariusz można pobrać tutaj